Rusza nabór w Powidzu!

Już od poniedziałku będzie można składać wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu SIM zlokalizowanego przy ul. Polnej w Powidzu. Nabór prowadzony jest przez Urząd Gminy i potrwa do 22 marca.

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Powidz, pok. nr 4 (osobiście lub przesyłką pocztową z dopiskiem „nabór”) lub poprzez platformę ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Powidz: 69j7s0mlcu) oraz system e-Doręczeń.

 

Termin naboru:

od 26 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r.

 

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie Gminy Powidz, oraz w zakładce na naszej stronie

 

 

 

 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

98 441 150,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15
60-782 Poznań