Pracownia projektowa dla inwestycji w Kaliszu wybrana

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio Plus opracuje plan zagospodarowania terenu wraz z kompleksową dokumentacją projektową dla naszej inwestycji zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Melcera.

 

Więcej o naszej inwestycji w Kaliszu znajdziesz tutaj.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

95 111 450,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15
60-782 Poznań