Pracownia projektowa dla inwestycji w Kaliszu wybrana

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio Plus opracuje plan zagospodarowania terenu wraz z kompleksową dokumentacją projektową dla naszej inwestycji zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Melcera.

 

Więcej o naszej inwestycji w Kaliszu znajdziesz tutaj.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

70 997 400,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

ul. Bukowska 12 lok. 121
60-810 Poznań