Nowy nabór na mieszkania w Powidzu

Od 15 maja będzie można ponownie ubiegać się o przydział mieszkania budowanego przez SIM w Powidzu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Powidz (osobiście, przesyłką pocztową z dopiskiem „nabór” lub elektronicznie) do 28 czerwca.

 

Szczegóły dostępne na stronie urzędu, w zakładce mieszkania SIM.

 

O samej inwestycji dowiesz się więcej tutaj.

 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

95 111 450,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15
60-782 Poznań