Kępno – przebudowa ulicy Towarowej

Gmina Kępno zawarła umowę z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. na realizację przebudowy ulicy Towarowej. To bardzo dobra informacja dla naszych przyszłych mieszkańców, którzy będą korzystać z wyremontowanej nawierzchni. Ponadto Wodociągi Kępińskie sp. z o. o. zrealizują wymianę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ciągu ulicy Towarowej. 

Źródło: radiosud.pl

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

98 441 150,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15
60-782 Poznań