Inwestycje w Kępnie i Obornikach krok bliżej

Z końcem września Spółka zawarła dwie umowy – z gminą Kępno oraz gminą Oborniki – dotyczące finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych realizowanych przez SIM.

Zgodnie z zawartymi umowami w Kępnie powstanie 27 mieszkań przy ulicy Towarowej, a w Obornikach (ulica Rudki) w I etapie realizowane będą 4 budynki o 68 mieszkaniach.

Więcej na:

Kępno aktualności

Oborniki aktualności

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

98 441 150,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15
60-782 Poznań